TFA

Informace o TFA Rychnov u Jablonce n. N. 2024

Formulář pro přihlášení na TFA 2024

Odkaz na platbu Startovného

podmínky závodu a zpracování osobních údajů

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce n.N.

Sokolská 521

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 64668215 

( Dále jen pořadatel )

 

Prohlašuji, že startuji na vlastní nebezpečí a budu dodržovat pokyny pořadatelů a souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pořadatelem. Uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pořadateli.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu TFA Rychnov u Jabloce nad Nisou 5.7.2023 (prezentace, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu.

Zpracovávání bude probíhat po dobu 1 roku

Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- datum narození

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

- fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu TFA Rychnov u Jablonce nad Nisou, který organizuje pořadatel. Akce se koná dne 5.7.2023 

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu pořadateli.

4. Osobní údaje bude pořadatel zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých pověřených zpracovatelů, členů SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce n.N.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.